Aktualności

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

23 lutego 2017


Śląski Kurator Oświaty


Zaprasza wszystkich Rodziców uczniów szkół prowadzonych przez gminę Ruda Śląska na spotkanie z przedstawicielami gliwickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach

w sprawie


REFORMY SYSTEMU EDUKACJI.


Spotkanie odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. (środa)


o godz. 17.00


w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia,


ul. Niedurnego 36


41 – 700 Ruda Śląska


Z poważaniem

Jacek Tarkota, Dyrektor Delegatury w Gliwicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Obiady w marcu

17 lutego 2017

Zapraszamy na obiady do szkolnej stołówki.

Koszt obiadów w marcu to 92,00

(23 dni robocze, płatne na konto nr 53 1050 1331 1000 0022 5834 9683).


UWAGA!!!

W dniach rekolekcji (29, 30 i 31 marca) będą jednodaniowe obiady; osoby, które nie będą w tych dniach korzystały z obiadów, wpłacają odpowiednio mniejszą kwotę; proszę też ten fakt zgłosić u pań kucharek.


Aby skorzystać z obiadów w stołówce szkolnej, konieczne jest zapisanie się na nie u pań kucharek.

Przypominamy również o konieczności zgłaszania planowanych nieobecności dzień przed wyjazdem. To umożliwi odliczenie płatności za tę nieobecność w następnym miesiącu. W przypadku choroby odliczenie jest możliwe od następnego dnia po zgłoszeniu.

Więcej informacji w zakładce uczniowie.

Świąteczna Zbiórka Żywności

3 stycznia 2017

Oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia to czas wypełniony radością i przygotowaniami. Nie może w nim jednak zabraknąć troski o drugiego człowieka, dlatego Stowarzyszenie „Wyrównajmy Szanse Uczniów Gimnazjum nr 9” po raz kolejny podjęło współpracę ze Śląskim Bankiem Żywności, przystępując do Świątecznej Zbiórki Żywności. Zbiórkę przeprowadzili w dniach 25-27 listopada 2016r. wolontariusze, wśród których znaleźli się uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum. Prosili kupujących o podzielenie się żywnością z tymi, którzy ze względu na trudną sytuację życiową bardzo jej potrzebują. Jak zwykle ludzie o dobrych sercach nie zawiedli i podarowali wiele niezbędnych produktów. Dzięki ich życzliwości udało się zebrać znaczną ilość żywności. Stowarzyszenie, współpracując z parafią Bożego Narodzenia w Halembie, przygotowało 27 paczek dla uczniów naszej szkoły i ich rodzin.


Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę, zarówno tym, którzy podzielili się żywnością, jak i wolontariuszom, którzy podarowali swój czas. Niech wyrazem wdzięczności będą słowa Patrona szkoły:
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Image title

Image title


Podsumowanie Szlachetnej Paczki

19 grudnia 2016

SZLACHETNA PACZKA 2016

Dziękujemy !

Pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazali dary na rzecz rodziny, którą wybraliśmy z bazy „Szlachetnej Paczki”.

Podsumowanie akcji:

Dzięki Waszej szczodrości do rodziny trafiło 19 paczek. Udało nam się zebrać mnóstwo słodyczy, przyborów szkolnych, gry planszowe, a także tablet, o którym marzyła Marysia. Rodzina otrzymała bardzo dużo artykułów spożywczych, chemicznych i wiele ubrań. Zakupiliśmy również węgiel i drewno na zimę.

Po otrzymaniu paczek Pani Aleksandra powiedziała:

"Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc. Będą to nasze najpiękniejsze święta. Nie będziemy musieli się martwić o brak pieniędzy na jedzenie czy opał. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Węgiel i drewno, które dostaliśmy, to bardzo potrzebne rzeczy, na które musieliśmy wydawać co roku wiele pieniędzy. Odzież mamy zapewnioną na najbliższe miesiące.”

Dziękujemy wszystkim darczyńcom - uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły za okazaną pomoc. Jesteśmy wdzięczni za każdy dar, ten mały jak i ten duży.


Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za szlachetność i otwartość na drugiego człowieka.

Image titleImage titleImage title

Otrzymaliśmy także bardzo miłe podziękowanie od obdarowanej rodziny:

Image title
Bieg Pamięci Dziewięciu Górników

16 grudnia 2016


Image title


W piątek 16.12.2016r., a więc w 35.rocznicę tragicznych wydarzeń na ,,Wujku”, uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności pod hasłem ,,Bieg Pamięci Dziewięciu Górników”. Ideą biegu było -jak podkreślają organizatorzy –aktywne włączenie młodzieży naszego regionu w upamiętnienie tego jakże ważnego wydarzenia historycznego. Chcąc zachować pamięć o tamtych strasznych dniach i jego ofiarach, uczniowie z różnych szkół z całego Śląska pobiegli pod Pomnik Krzyż znajdujący się przy kopalni ,,Wujek’’, aby oddać cześć pomordowanym. Każda z drużyn obrała sobie za patrona biegu jednego z zabitych górników. Nasza szkoła, jako jedyne gimnazjum w Rudzie Śląskiej, także wzięła udział

w tej niezwykłej inicjatywie. Patronem biegu naszych uczniów został mieszkaniec Halemby - Joachim Gnida. O godz.10.45 najlepsi biegacze wraz ze swoimi opiekunami: dyrektorem szkoły p. Wojciechem Kołodziejem oraz nauczycielami wychowania fizycznego: p . Katarzyną Szymańską i p. Aleksandrem Górką wyruszyli sprzed budynku Gimnazjum nr 9 i pobiegli w stronę cmentarza komunalnego, gdzie zapalili znicz i złożyli wiązankę kwiatów przed tablicą upamiętniającą wszystkich tych halembian, którzy ,,zginęli w zawieruchach wojennych i w wyniku politycznej przemocy” . Wśród nazwisk zabitych znajduje się także nazwisko patrona naszego biegu. Zakończeniem pierwszego etapu biegu było więc uczczenie pamięci Joachima Gnidy minutą ciszy. W drugim etapie uczniowie pobiegli z Kochłowic do ul. W. Pola w Katowicach Brynowie, skąd wspólnie z reprezentantami innych szkół wyruszyli około godz.12.45 pod Pomnik Krzyż Dziewięciu Górników .

W tym jakże ważnym dla nas dniu doszło także do niezwykłego spotkania. Tuż przed uroczystym rozpoczęciem biegu do szkoły przybył wyjątkowy gość. Swoją obecnością zaszczyciła nas bowiem p. Renata Gnida, żona naszego patrona biegu-Joachima. Z całą pewnością dla naszych uczniów była to bardzo wzruszająca chwila.

Warto także dodać, że w szkole podjęto szereg działań mających na celu wzbogacenia wiedzy gimnazjalistów na temat wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981r. Uczniowie przygotowali gazetki szkolne, plakaty ,wysłuchali audycji szkolnego radiowęzła na temat tamtych tragicznych dni, a absolwentka naszego gimnazjum, Joanna Heblik , wykonała portret patrona biegu, który został ofiarowany p. Renacie Gnidzie podczas porannego spotkania z biegaczami.

Ponadto uczniowie włączyli się także w akcję propagowaną przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem ,,Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło Wolności”. Warto także dodać, że 22 listopada wszyscy nasi biegacze wzięli udział w prelekcji historycznej w Izbie Pamięci Kopalni ,,Wujek”. Spotkali się wówczas z człowiekiem niezwykłym, świadkiem historii, panem Stanisławem Płatkiem.

,,Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość ”-mówił Jan Paweł II. Aktywne włączenie się naszych uczniów w upamiętnienie tamtych strasznych wydarzeń świadczy o tym, że młodzież Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II chce i będziepamiętać ...

Image title

Image title

Image title

Image titlePrzed Biegiem Dziewięciu Górników

13 grudnia 2016

Zbliża się 35 rocznica tzw. pacyfikacji KWK Wujek w Katowicach, podczas której ówczesna władza zamordowała dziewięciu starjkujących górników.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności dla uczczenia poległych od kilku lat organizuje Bieg Dziewięciu Górników. W piątek 16 grudnia nauczyciele i uczniowie naszego gimnajzum już po raz kolejny włączą się w tę akcję. Nasi szkolni sportowcy pobiegną pod Krzyż Dziewięciu Górników w Katowicach Brynowie. Sprzed szkoły wyruszą o 10.45, skąd najpierw pobiegną na cmentarz komunalny przy ul. 1 Maja. Tam wiązanką kwiatów uczczą pamięć Joachima Gnidy, patrona halembskiej grupy.

Przygotowania do biegu ruszyły już kilka tygodni temu. Między innymi 24.10 w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności odbyło się spotkanie organizacyjne z nauczycielami szkół, które biorą udział w tym niezwykłym wydarzeniu.

Z kolei we wtorek 22 XI wszyscy uczestnicy tegorocznego ,,Biegu Dziewięciu Górników”, a także uczniowie klasy III a Gimnazjum nr 9 wzięli udział w prelekcji historycznej w Izbie Pamięci Kopalni KWK ,,Wujek” przy Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Uczniowie spotkali się z bezpośrednim uczestnikiem wydarzeń z 16 grudnia 1981 r., świadkiem historii, przewodniczącym komitetu strajkowego - p. Stanisławem Płatkiem. Ponadto uczniowie obejrzeli film dokumentalny zawierający wspomnienia górników - uczestników strajku, a także rodzin ofiar i ówczesnych pracowników służby zdrowia. Pogłębienie wiedzy historycznej u naszych uczniów dokonało się w miejscu niezwykłym, a to z całą pewnością przyczyni się do głębszego zrozumienia idei biegu.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title2016 - Rok Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK ,,Wujek

4 listopada 2016

Image title

Pod koniec 2015 r. radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli rezolucję o ogłoszeniu roku 2016 Rokiem Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK ,,Wujek”. Rezolucja Sejmiku to ukłon w stronę bohaterskiej postawy górników, którzy 16 grudnia 1981 roku podjęli walkę o wolną i sprawiedliwą Polskę.Od milicyjnych kul życie straciło wówczas dziewięciu górników, a wielu innych zostało rannych. Wśród zabitych znalazł się takżemieszkaniec Halemby - Joachim Gnida.
W tym roku mija 35. rocznica tych dramatycznych wydarzeń, dlatego nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, już po raz kolejny, włączą się 16 grudnia w akcję propagowaną przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności pod hasłem ,,Bieg Dziewięciu Górników”.Nasi biegacze pobiegną w rocznicę pacyfikacji Kopalni ,,Wujek” pod Krzyż Dziewięciu Górników w Katowicach Brynowie, by w ten sposób oddać hołd pomordowanym, zwłaszcza patronowi naszego biegu - Joachimowi Gnidzie .
W naszym Gimnazjum ruszyły więc przygotowania do biegu…

Ponadto 24.10 w ŚCWiS odbyło się spotkanie organizacyjne z nauczycielami szkół, które biorą udział w tym niezwykłym wydarzeniu.

Image title

Image title

Image title


Podręczniki w roku szk. 2016/2017

13 czerwca 2016

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas 2 i 1 będą pracowali z podręcznikami wypożyczonymi za darmo ze szkolnej biblioteki. Uczniowie klas 3 będą korzystali z podręczników, których listę znajdziesz TU.