Aktualności

Obiady szkolne - listopad.

17 września 2014

Opłaty za obiady wnoszone są tylko przelewem na nr konta:


53 1050 1331 1000 0022 5834 9683


1. Opłata za obiady za miesiąc listopad wynosi 63,00 zł wpłacane na w/w konto do 25.10.2014 r.


2. Wtytule proszę podać: opłata za obiady za miesiąc, nazwisko i imię dziecka.


3. Zapisów na obiady nalezy dokonywać u pracowników kuchni do 20 dnia kazdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym nastepuje korzystanie z posiłków.


4. Opłaty za posiłki powinny być uiszczane przelewem na wskazane konto bankowe w okresach miesięcznych z góry do 25 dnia kazdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.


5. W przypadku nieobecności korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za kazdy dzień nieobecności, pod warunkiem, zenieobecność lub rezygnacja z posiłku zostaną zgłoszone nie później niz na jeden dzień roboczy poprzedzający nieobecność lub rezygnację z posiłku.