Aktualności

Obiady szkolne

2 września 2014

Opłaty za obiady wnoszone są tylko przelewem na nr konta:

53 1050 1331 1000 0022 5834 9683

1. W tytule proszę podać: opłata za obiady za miesiąc, nazwisko i imię dziecka.

2. Zapisów na obiady nalezy dokonywać u pracowników kuchni do 20 dnia kazdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym nastepuje korzystanie z posiłków.

3. Opłaty za posiłki powinny być uiszczane przelewem na wskazane konto bankowe w okresach miesięcznych z góry do 25 dnia kazdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

4. W przypadku nieobecności korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za kazdy dzień nieobecności, pod warunkiem, zenieobecność lub rezygnacja z posiłku zostaną zgłoszone nie później niz na jeden dzień roboczy poprzedzający nieobecność lub rezygnację z posiłku.

5. Cena obiadu 3,50 zł. Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 66,50 zł.

Nowe boisko szkolne w naszym gimnazjum

17 czerwca 2014

Zapraszamy do lektury:http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2014/06/06/boiskowe-inwestycje/