Jak się zapisać

Jak podaliśmy w INFORMACJ GŁÓWNEJ, zgłoszenia należy dokonać poprzez opłacenie wpisowego na podane konto bankowe. Nie będą prowadzone osobne zapisy w sekretariacie szkoły.

SOBOTA 21 PAŹDZIERNIKA BR.:

1. Na uroczystość oficjalną o godz. 10.00. wstęp tylko za zaproszeniami. Uroczystość ta dedykowana jest byłym i obecnym nauczycielom i pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom.


2. O godz. 13.00. zapraszamy do szkoły byłych absolwentów, którzy do dnia 22 września 2017 r. dokonali wpisowego (20,00 zł na konto BZ WBK 12 1090 2037 0000 0001 1486 1018). Prosimy w tytule wpłaty podać swoje nazwisko i imię, rok ukończenia szkoły i dopisać 50-lecie szkoły.

Przykładowy wpis w tytule wpłaty: Jan Kowalski (1978), 50-lecie szkoły.

Bardzo ważne jest podanie roku ukończenia szkoły, by można było absolwentów z tych samych roczników zgromadzić w konkretnym pomieszczeniu. W trakcie spotkania absolwentów będzie można zwiedzić szkołę, spotkać byłych nauczycieli, zajrzeć do "Kącika Muzealnego", itp. Absolwenci otrzymają pamiątkowe suweniry oraz poczęstunek.

Osoby, które nie dokonają ww. wpłaty do 22.09.2017 r., nie zostaną zarejestrowane do udziału w jubileuszu.


3.O godz. 20.00. w hali MOSiR w Rudzie Śląskiej Halembie przy ul. Kłodnicka 95 rozpocznie się Bal Absolwentów i Pracowników Szkoły. Na Bal zapraszamy osoby, które do dnia 22 września 2017 r. dokonały wpisowego ( 100,00 zł od osoby na konto BZ WBK 12 1090 2037 0000 0001 1486 1018). Prosimy w tytule wpłaty podać swoje nazwisko i imię oraz dopisać 50-lecie szkoły - BAL.

Oczywiście, osoby które wpłacą 120,00 zł traktowane będą jako zarejestrowane na obydwa wydarzenia: Spotkanie Absolwentów (13.00.) oraz Bal (20.00).


NIEDZIELA 22 PAŹDZIERNIKA BR.:


Na godz. 16.00. zapraszamy wszystkich uczestniczących w jubileuszu na uroczystą Mszę Św. w kościele p.w. Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej -
Halembie.


Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły: 32 2426 523.