Aktualności

Gala Teatru

18 marca 2015

Wielkimi krokami zbliża się Gala Teatru.

Chcemy wszystkich jeszcze raz zachęcić do wspólnej zabawy.

Tutaj możecie obejrzeć jeszcze raz filmik promujący to wydarzenie w naszej szkole.

TOEFL JUNIOR

17 marca 2015

Podział uczniów na tury egzaminu TOEFL:

I tura (8.00 – 10.30):

grupa 1: wszyscy zgłoszeni uczniowie klasy 3d (15 osób)

grupa 2: wszyscy zgłoszeni uczniowie z klasy 3e (8 osób) + 7 osób z klasy 3a (J.Kwiecińska, M.Michalska, S. Siedlaczek, N.Wasilewska, K.Krzak, K.Sadowski, K.Szmidt)

II tura (10.45 – 13.20):

grupa 3: wszyscy zgłoszeni uczniowie klasy 3b (19 osób)

grupa 4: wszyscy zgłoszeni uczniowie klasy 3c (12 osób), pozostałe osoby z klasy 3a (S.Bielak, N.Kaczor, K.Lepa, M.Dymek, K.Jasik, D.Górski, A.Hadamik,)


UWAGA!


Dzięki realizacji programu pilotażowego realizowanego przy współpracy Urzędu Miasta
gimnazjaliści klas III w Rudzie Śląskiej będą mogli bezpłatnie przystąpić do międzynarodowego
egzaminu certyfikującego TOEFL JUNIOR w 2015 roku.


Jest to pierwszy w Polsce pilotażowy program przeprowadzenia bezpłatnie międzynarodowych
egzaminów z języka angielskiego. Celem programu jest możliwość zdobycia uznawanego w świecie,
obiektywnie wskazującego poziom biegłości językowej wobec skali CEFR certyfikatu języka angielskiego.
Program zakłada przeprowadzenie bezpłatnych sesji egzaminacyjnych w terminie do końca kwietnia 2015r.
oraz przedstawienie wszystkim wyników egzaminów do końca maja 2015r. Najlepszym 20 egzaminowanym
zostaną również wręczone certyfikaty TOEFL JUNIOR przez jednostkę certyfikującą ETS Global B.V.


Egzaminy będą przeprowadzane na terenie naszego Gimnazjum, a egzaminatorami będą nauczyciele
tego Gimnazjum. Każdy uczeń przystępujący do egzaminy zdaje egzamin i otrzyma wynik punktowy
odnoszący się do skali biegłości językowej od poziomu A1 do poziomu B2.

Warsztaty biologiczne

15 marca 2015

Dnia 2.03. grupa uczniów naszego gimnazjum była na warsztatach w Pałacu Młodziezy w Katowicach. Tematem warsztatów były wybrane eksperymenty z biologii objęte programem nauczania w gimnazjum. Zajęcia poprzedzone byłymini wykładem, następnieuczniowie badali np. wpływ roztworu NaCl na komórki roślin, przechodzenie cząsteczek przez błony, zawartość witaminy C w soku świeżym i przegotowanym, uzupełniali karty pracy. Zajęcia kształtowały umiejętność pracy w grupie, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, mikroskopem, w interaktywny sposób poszerzały i uzupełniały zdobytą wiedzę. Kilka zdjęć znajdziecie tutaj.

Konkursy fotograficzne

11 marca 2015

1. Ruda Śląska Moje Miasto


Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia ukazującego Rudę Śląską dokumentując niezwykłe wydarzenia lub miejsca w naszym mieście. Uchwycone kadry muszą zamykać się w obrębie miasta. Zdjęcia, które w tle zawierać będą pejzaże, obiekty spoza granic miasta, zostaną odrzucone. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia (tego samego miejsca), format A4 (210mm x 297mm). Zdjęcia należy dostarczyć w terminie od 4.05. do 15.05.

Organizatorem konkursu jest SP Nr4 w Rudzie Śląskiej oraz Związek Górnośląski Koło Wirek, Bielszowice, Czarny Las i Koło Halemba. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Pani Grażyny Dziedzic.


2. PRZYRODA ŚWIATŁEM MALOWANA


Zadaniem uczestników jestzauważenie piękna przyrody, bogactwa jej form i zjawisk wydobytych czy istniejących dzięki światłu. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • dostarczenie fotografii o wymiarach 13 x 18 cm (wyłącznie ten format) do dnia 10 kwietnia 2015 r.

  • w konkursie mogą wziąć udział tylko zdjęcia własne autorów - dotąd nie publikowane

  • każda praca powinna mieć na odwrocie przylepioną metryczkę (metryczka dostępna u p.Gitner)

Organizatorem konkursu jest UM w Zabrzu oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Prosimy nie odciskać na odwrocie zdjęć pieczątek tuszowych! Prace prosimy pakować w przesyłce metodą lico do lica.
Dla autorów najciekawszych fotografii przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.muzeumgornictwa.pl


W szkole wszelkich informacji udziela pani Gitner.

Konkurs na Palmę Wielkanocną

9 marca 2015

PRZYPOMINAMY O KONKURSIE NA PALMĘ WIELKANOCNĄ!


Klasowe palmy należy złożyć do 23 marca w świetlicy szkolnej.

Zabawy integracyjno-sportowe

18 lutego 2015

30.01.2015 w sali gimnastycznej odbyły się zabawy integracyjno-sportowe dla wszystkich uczniów klas I.

Uczestnicy zabaw pracowali w parach, zdobywali wspólnie punkty.


Pary, które zdobyły najwięcej punktów to:


KLASA IA- SZYMAŃSKA, MANN 365 pkt.

KLASA IB- RUCIŃSKI, SIENKIEWICZ 324 pkt.

KLASA IC- CZERWIK, WOJTYCZKA 290 pkt.

KLASA ID- JAWOSZEK, FLASCHKA 315 pkt


W klasyfikacji ogólnej:


I MIEJSCE- SZYMAŃSKA, MANN 365 pkt.

II MIEJSCE- RUCIŃSKI, SIENKIEWICZ 324 pkt.

III MIEJSCE- JAWOSZEK, FLASCHKA 315 pkt


Szczegółowa klasyfikacja przedstawiona jest tutaj.


Gratulujemy!