Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

Nr konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK

12 1090 2037 0000 0001 1486 1018