Patronat Uniwersytetu Śląskiego

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że nasze gimnazjumrozpoczęło współpracę dydaktyczną z Uniwersytetem Śląskim. Umowa w tej sprawie została podpisana 18 lutego 2014 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego o godzinie 13.00. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ - Ryszard Koziołek,naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska - Aleksandra Piecko, dyrektor Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II - Wojciech Kołodziej, wicedyrektor Gimnazjum – Lesława Nowocińska,koordynator projektu - dr Sylwia Kuraś oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Patronat Uniwersytetu Śląskiego nad Gimnazjum nr 9 umożliwi uczniom szkoły pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań.

Realizacja projektu edukacyjnego w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim zakłada między innymi:

- rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy Uniwersytetem a szkołą,

- stworzenie warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów,

- pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi, wspomaganie ich rozwoju przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Dzięki współpracy uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników akademickich zarówno na terenie uczelni jak i szkoły. Część zajęć dydaktycznych – warsztatowych - gimnazjaliści będą mogli odbywać na terenie Uniwersytetu, mając dostęp do pracowni i laboratoriów.

Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej jest pierwszą szkołą tego typu, objętą patronatem Uniwersytetu Śląskiego.

O tym wydarzeniu przeczytasz także tu:

http://www.us.edu.pl/node/355372/img/355452?page=5

http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2014/02/19/rudzcy-gimnazjalisci-jak-studenci/

http://rudaslaska.com.pl/i,rudzcy-gimnazjalisci-jak-studenci,200274,991238.html

http://wiadomoscirudzkie.pl/aktualnosci/zobacz/3324

http://www.samorzad.pap.pl/depesze/napisali_do_nas_new/134787/