Grono Pedagogiczne


Imię i nazwiskoPrzedmiotAdres email
Wojciech Kołodziejdyrektor, historiadyrektor@gimnazjum9.edu.pl
Lesława Nowocińskawicedyrektor, wos, wdżwice(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Izabela Asendy
pracownik świetlicy
i.asendy(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Elżbieta Bagińska
nauczyciel wspomagający
e.baginska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Teresa Baranowska
matematyka, wychowawca 3d
t.baranowska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Barbara Biernat
matematyka, fizyka
b.biernat(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Oliwia Bytomska
język niemiecki
o.bytomska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Agnieszka Czaja
nauczyciel wspomagający
a.czaja(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Elżbieta Czapelka
logopeda
e.czapelka(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Gabriela Depta
język polski, wychowawca 3a
g.depta(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Anna Gitner
fizyka, chemia
a.gitner(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Ewelina Głowińska
język angielski, wychowawca 1c
e.glowinska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Aleksander Górka
wychowanie fizyczne
a.gorka(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Bogumiła Guziel
religia, nauczyciel wspomagający
b.guziel(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Katarzyna Handler - Czupała
język niemiecki, wychowawca 1e
k.handler(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Czesław Jonda
wychowanie fizyczne
c.jonda(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Jarosław Kania
edukacja dla bezpieczeństwa
j.kania(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Adam Kansy
język angielski
a.kansy(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Aleksandra Kempa
chemia, wychowawca 1d
a.kempa(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Bożena Kołodziej
wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
b.kolodziej(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Katarzyna Koniak
wychowanie fizyczne, wychowawca 1a
k.koniak(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Krystyna Krzywdzińska - Nagel
pedagog szkolny
k.nagel(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Sylwia Kuraś
język polski, język angielski
s.kuras(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Barbara Łapot
informatyka, zajęcia techniczne
b.lapot(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Ewelina Machoczek - Chłodek
historia, język angielski
e.machoczek(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Katarzyna Maciejak
psycholog szkolny
k.maciejak(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Beata Michna
biologia, nauczyciel wspomagający
b.michna(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Zdzisława Nawrot
geografia
z.nawrot(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Anna Nowak
język angielski
a.nowak(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Jolanta Nowosielska
matematyka, wychowawca 2b
j.nowosielska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Jolanta Pączkowska
język polski, wychowawca 1b
j.paczkowska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Małgorzata Rajnisz
język polski
m.rajnisz(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Roman Rybak
historia, wos, wdż, nauczyciel wsomagający, wychowawca 2d
r.rybak(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Michał Sitarski
wychowanie fizyczne
m.sitarski(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Izabela Skalik
bibliotekarz
i.skalik(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Danuta Skudlik
religia
d.skudlik(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Joanna Sobierajska
biologia
j.sobierajska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Katarzyna Stawisińska
matematyka, wychowawca 2c
k.stawisinska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Anna Sucharowska
wychowanie fizyczne
a.sucharowska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Katarzyna Szymańska
wychowanie fizyczne, wychowawca 2a
k.szymanska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Halina Woźniak
muzyka, nauczyciel wspomagający, wychowawca 3b
h.wozniak(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Monika Wróbel
nauczyciel wspomagający
m.wrobel(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Katarzyna Wypler
matematyka, chemia
k.wypler(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Agata Zajdel
zajęcia artystyczne, plastyka, wychowanie fizyczne,
wychowawca 3c
a.zajdel(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Grażyna Żak
historia, nauczyciel wspomagający
g.zak(małpa)gimnazjum9.edu.pl