Grono Pedagogiczne


Imię i nazwiskoPrzedmiotAdres email
Wojciech Kołodziejdyrektor, historia, wos, wdż
dyrektor@gimnazjum9.edu.pl
Lesława Nowocińskawicedyrektor, język polski, wos, wdżwice(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Izabela Asendy
pracownik świetlicy
i.asendy(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Elżbieta Bagińska
nauczyciel wspomagający
e.baginska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Teresa Baranowska
matematyka
t.baranowska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Oliwia Bytomska
język niemieckio.bytomska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Agnieszka Czajanauczyciel wspomagającya.czaja(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Elżbieta Czapelka
logopedae.czapelka(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Gabriela Depta
język polski, wychowawca 2dg.depta(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Anna Gitnerfizyka, chemiaa.gitner(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Ewelina Głowińskajęzyk angielski, wychowawca 2ce.glowinska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Aleksander Górkawychowanie fizyczne, wychowawca 4a
a.gorka(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Bogumiła Guzielreligia, nauczyciel wspomagający, wychowawca 4b
b.guziel(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Katarzyna Handler - Czupałajęzyk niemiecki, wychowawca 2ek.handler(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Czesław Jondawychowanie fizycznec.jonda(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Jarosław Kaniaedukacja dla bezpieczeństwaj.kania(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Adam Kansyjęzyk angielskia.kansy(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Bożena Kołodziejwychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagającyb.kolodziej(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Katarzyna Koniakwychowanie fizyczne, wychowawca 2ak.koniak(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Krystyna Krzywdzińska - Nagelpedagog szkolnyk.nagel(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Agnieszka Ksiądzprzyrodaa.ksiadz(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Sylwia Kuraśjęzyk polski, język angielskis.kuras(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Magdalena Loncierz
edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 1c
m.loncierz(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Barbara Łapotinformatyka, zajęcia techniczneb.lapot(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Ewelina Machoczek - Chłodekhistoria, język angielskie.machoczek(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Katarzyna Maciejakpsycholog szkolnyk.maciejak(małpa)gimnazjum9.edu.pl
ks.Mandrysz Tomasz
religia
t.mandrysz(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Beata Michnabiologia, nauczyciel wspomagającyb.michna(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Zdzisława Nawrot
geografia
z.nawrot(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Anna Nowak
język angielski
a.nowak(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Jolanta Nowosielska
matematyka, wychowawca 3b
j.nowosielska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Jolanta Pączkowska
język polski, wychowawca 2b
j.paczkowska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Robert Pietrzak
fizyka
r.petrzak(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Małgorzata Rajnisz
język polski
m.rajnisz(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Roman Rybak
historia, wos, wdż, nauczyciel wspomagający, wychowawca 3d
r.rybak(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Michał Sitarski
wychowanie fizyczne
m.sitarski(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Izabela Skalik
bibliotekarz
i.skalik(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Danuta Skudlik
religia
d.skudlik(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Joanna Sobierajska
biologia
j.sobierajska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Katarzyna Stawisińska
matematyka, wychowawca 3c
k.stawisinska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Anna Sucharowska
edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 1a
a.sucharowska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Katarzyna Szymańska
wychowanie fizyczne, wychowawca 3a
k.szymanska(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Janina Wilczek
rewalidacja

Magdalena Wizner
edukacja wczesnoszkolna, wychowawca1bm.wizner@gimnazjum9.edu.pl
Halina Woźniak
muzyka, nauczyciel wspomagający, wychowawca 7a
h.wozniak(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Monika Wróbel
nauczyciel wspomagający
m.wrobel(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Katarzyna Wypler
matematyka, chemia
k.wypler(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Agata Zajdel
zajęcia artystyczne, plastyka, wychowanie fizyczne
a.zajdel(małpa)gimnazjum9.edu.pl
Grażyna Żak
historia, nauczyciel wspomagający, wychowawca 4c
g.zak(małpa)gimnazjum9.edu.pl