Osiągnięcia nauczycieli

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej


2007 - p. Halina Woźniak


Medal Komisji Edukacji Narodowej


2013 - p. Czesław Jonda


Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty


2007 - p. Jolanta Pączkowska


2006 - p. Czesław Jonda


2005 - p. Halina Woźniak


1999 - p. Halina WoźniakNagroda Prezydenta Miasta Ruda Ślaska


2015 - p. S. Kuraś, p. A. Zajdel


2014 - p. Katarzyna Maciejak, p. Jolanta Pączkowska


2013 - p. Katarzyna Szymańska, p. Grażyna Żak


2012 - p. Aleksandra Kempa, p. Barbara Łapot, p. Wojciech Kołodziej, p. Michał Sitarski


2011 - p. Teresa Baranowska, p. Beata Michna, p. Katarzyna Stawisińska, p. Katarzyna Wypler


2010 - nie przyznawano w mieście nagród prezydenta


2009 - p. Zdzisława Nawrot, p. Halina Woźniak, p. Michał‚ Sitarski


2007 - p. Zdzisława Nawrot, p. Agata Zajdel


2006 - p. Elżbieta Słowik, p. Joanna Sobierajska


2005 - p. Małgorzata Rajnisz, p. Grażyna Żak


2004 - p. Barbara Biernat, p. Urszula Kasprzak, p. Wojciech Koł‚odziej


2003 - p. Aleksander Górka , p. Urszula Samol


2002 - p. Ireneusz Długaj, p. Krystyna Krzywdzińska-Nagel


2001 - p. Czesław Jonda, p. Jolanta Pączkowska, p. Elżbieta Słowik


2000 - p. Izabela Asendy, p. Wojciech Kołodziej


1998 - p. Lesława Nowocińska