Obiady szkolne

W bieżącym roku szkolnym cena jednego obiadu wynosi 4,00.

Opłaty za obiady wnoszone są tylko przelewem na kontonr: 53 1050 1331 1000 0022 5834 9683


1.W tytule proszę podać: opłata za obiady za miesiąc, nazwisko i imię dziecka.

Opłata za wrzesień 2017 r. wynosi72,00zł. Obiady będą wydawane od środy 6 września.

2.Zapisy i opłata za posiłki powinny być dokonane przelewem na wskazane konto bankowe w okresach miesięcznych z góry do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.


3. W przypadku nieobecności korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za kazdy dzień nieobecności, pod warunkiem, że nieobecność lub rezygnacja z posiłku zostaną zgłoszone nie później niż na jeden dzień roboczy poprzedzający nieobecność lub rezygnację z posiłku.