OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE


Osiągnięcia sportowe

Rok szkolny 2010/2011

Sport szkolny:

- I miejsce w mieście w kategorii chłopców

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt

- I miejsce w rejonie chłopców i II miejsce dziewcząt

- III miejsce w województwie chłopców

Kamil Węgler 3A – III miejsce – 300 m

Fabian Czyż 2A – II miejsce – rzut oszczepem

Kamil Gałecki 2A – I miejsce – pchnięcie kulą.

- I miejsce w mieście w kategorii chłopców i II miejsce w kategorii dziewcząt,

- I miejsce w rejonie w kategorii chłopców i II miejsce dziewcząt,

- I miejsce w województwie w kategorii chłopców.

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt i chłopców.

- II miejsce w mieście w kategorii dziewcząt i II miejsce chłopców.

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt.

- II miejsce w mieście w kategorii chłopców i III miejsce dziewcząt.

- III miejsce w mieście w kategorii chłopców i dziewcząt.

- I miejsce w mieście w kategorii chłopców i II w kategorii dziewcząt,

- II miejsce w rejonie w kategorii chłopców i IV w kategorii dziewcząt.

- II miejsce w mieście w kategorii dziewcząt.

Sport kwalifikowany (w współpracy z TL Pogoń Ruda Śląska):

Hajok Adrian 3A, XI miejsce – bieg 1000m

Siwczyk Angelika 3A, XXII miejsce – bieg 300m

Węgler Kamil 3A, XV miejsce – biega 600m

Siwczyk Angelika 3A, II miejsce – bieg 300m

Czyż Fabian 2A, II miejsce – rzut oszczepem

Gałecki Kamil 2A, III miejsce – pchnięcie kulą

Hajok Adrian 3A, II miejsce – 1000m

Węgler Kamil 3A, Kurasz Daniel 3A, Noglik Paweł 3A, Kondrat Igor 3A:
III miejsce – sztafeta 4x100m

Angelika Siwczyk 3A, II miejsce – sztafeta 4x400m

Fabian Czyż 2A, I miejsce – rzut oszczepem, III miejsce – skok wzwyż

Magdalena Solorz 2A, II miejsce – czwórbój (4-bój)
III miejsce -100m ppł., II miejsce – sztafeta 4x100m

Kamil Gałecki 2A miejsce – sześciobój (6-bój) – Rekord Śląska młodzików
I miejsce – pchnięcie kulą, II miejsce – rzut dyskiem

Joanna Zagrodnik 2A, III miejsce – czwórbój (4-bój), II miejsce – sztafeta 4x100m

Ewa Graja 2A, II miejsce – rzut oszczepem

Angelika Siwczyk 3A, III miejsce - 400m
III miejsce – 200m, I miejsce – sztafeta 4x400m

Rafał Suchanek 3A, II miejsce – bieg 2000m przeszkody

Kamil Gałecki 2A, I miejsce – pchnięcie kulą

Magdalena Solorz 2A, II miejsc – 60m ppł.

Kamil Gałecki 2A, I miejsce – pchnięcie kulą (województwo)
V miejsce – pchnięcie kulą (finał ogólnopolski)

Angelika Siwczyk 3A, III miejsce – bieg 200m

zespół TL Pogoń Ruda Śląska oparty na uczniach klas sportowych G9
V miejsce w województwie

zespół TL Pogoń Ruda Śląska oparty na uczniach klas sportowych G9
VII miejsce w województwie po dwóch rzutach

Uczniowie Kamil Gałecki 2A, Fabian Czyż 2A, Magdalena Solorz 2A są członkami kadry wojewódzkiej młodzików 2011.

W miejskim współzawodnictwie sportowym szkoła zajęła trzecie w kategorii chłopców i drugie w kategorii dziewcząt.

W współzawodnictwie wojewódzkim Śl. SZS szkoła zajęła 37 miejsce na liczbę 208 sklasyfikowanych szkół. (III miejsce w mieście i rejonie Ruda Śląska - Zabrze)

Rok szkolny 2011/2012

Sport szkolny:

- 4x100m dziewcząt I miejsce w mieście, I miejsce w województwie, IX miejsce w finale ogólnopolskim

- 4x100m chłopców I miejsce w mieście, II miejsce w województwie

- sztafeta szwedzka dziewcząt I miejsce w mieście, VII miejsce w województwie

- sztafeta szwedzka chłopców I miejsce w mieście, IV miejsce w województwie

- I miejsce w mieście w kategorii chłopców

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt

- I miejsce w rejonie chłopców i I miejsce dziewcząt

- IV miejsce w województwie chłopców i IV miejsce dziewcząt

Joanna Zagrodnik 3A – III miejsce – 100 m pł

Mirela Weihrauch 3A – III miejsce – skok wzwyż

Kamil Gałecki 3A – II miejsce – rzut dyskiem.

- I miejsce w mieście w kategorii chłopców i II miejsce w kategorii dziewcząt,

- I miejsce w rejonie w kategorii chłopców i II miejsce dziewcząt,

- V miejsce w województwie w kategorii chłopców.

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt i chłopców.

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt i II miejsce chłopców.

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt.

- I miejsce w mieście w kategorii chłopców i III miejsce dziewcząt.

- III miejsce w mieście w kategorii chłopców.

- III miejsce w mieście w kategorii chłopców,

- II miejsce w mieście w kategorii chłopców.

- II miejsce w mieście w kategorii chłopców.

Sport kwalifikowany (w współpracy z TL Pogoń Ruda Śląska):

Kamil Gałecki 3A, V miejsce – 6-bój

Fabian Czyż 2A, VIII miejsce – rzut oszczepem

Kamil Gałecki 3A, XIV miejsce – 8-bój

Kamil Gałecki 3A, I miejsce – rzut dyskiem, II miejsce – pchnięcie kulą

Fabian Czyż 2A, I miejsce – rzut oszczepem

Kamil Gałecki 3A, II miejsce – 8-bój

Ewa Graja 3 A, III miejsce – rzut oszczepem

Joanna Zagrodnik 3 A, III miejsce – 100m pł, III miejsce – sztafeta 4x100m

Amanda Skupień 3 A, III miejsce – 4x100m

Ewa Graja 3A, III miejsce – 7-bój

Kamil Gałecki 3A, I miejsce - 8-bój, I miejsce – pchnięcie kulą

Fabian Czyż 2A, II miejsce - 8-bój, II miejsce – rzut oszczepem

Magdalena Solorz 3A, II miejsce – 100m pł

Joanna Zagrodnik 3A, III miejsce – 100m pł, III miejsce – sztafeta 4x400m

Kamil Gałecki 3A, II miejsce – pchnięcie kulą, III miejsce – 60m pł

Ewa Graja 3A, III miejsce – 60m pł

Joana Zagrodnik 3A, II miejsce – 60m pł

- zespół TL Pogoń Ruda Śląska w którym występowali uczniowie G9 zajął X miejsce w Polsce, po pierwszym rzucie rozgrywek

- zespół TL Pogoń Ruda Śląska oparty na uczniach klas sportowych G9VII miejsce w województwie

- zespół TL Pogoń Ruda Śląska oparty na uczniach klas sportowych G9IX miejsce w województwie po dwóch rzutach

Uczniowie Kamil Gałecki 3A, Fabian Czyż 2A są członkami kadry wojewódzkiej młodzików 2012.

W miejskim współzawodnictwie sportowym szkoła zajęła pierwsze miejscew kategorii chłopców i trzecie w kategorii dziewcząt.

W współzawodnictwie wojewódzkim Śl. SZS szkoła zajęła 23 miejsce na liczbę 211 sklasyfikowanych szkół. (I miejsce w mieście i rejonie Ruda Śląska - Zabrze)

Rok szkolny 2012/2013

Sport szkolny:

- 4x100m dziewcząt I miejsce w mieście, I miejsce w województwie, VI miejsce w finale ogólnopolskim,

- 4x100m chłopców I miejsce w mieście, I miejsce w województwie i V miejscew finale ogólnopolskim,

- sztafeta szwedzka dziewcząt I miejsce w mieście, VII miejsce w województwie,

- sztafeta szwedzka chłopców I miejsce w mieście, IV miejsce w województwie.

- I miejsce w mieście w kategorii chłopców,

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt.

- IV miejsce w województwie chłopców i VI miejsce dziewcząt

Przemysław Kozłowski 2A – III miejsce – 100 m

Krzysztof Kamiński 2f – III miejsce – skok w dal

- Sztafeta 4x100m chłopców- II miejsce

- I miejsce w mieście w kategorii chłopców i I miejsce w kategorii dziewcząt,

- I miejsce w rejonie w kategorii chłopców i I miejsce dziewcząt,

-IV miejsce w województwie w kategorii chłopców i V miejsce w kategorii dziewcząt

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt i chłopców.

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt i II miejsce chłopców.

- III miejsce dziewcząt.

- I miejsce w mieście w kategorii chłopców.

Sport kwalifikowany (w współpracy z TL Pogoń Ruda Śląska)

- Sztafeta 4x 100m chłopców III miejsce
( Przemysław Kozłowski 2A, Bartosz Palichleb 3A, Marcin Markowski 3A, Marcel Sobierański 3A ).

- Sztafeta 4x100m chłopców- II miejsce ( Bartosz Palichleb 3A, Marcin Markowski 3A, Marcel Sobierański 3A ).

- Sztafeta 4x400m chłopców- III miejsce ( Bartosz Palichleb 3A, Sebastian Kolańczyk 3A, Marcel Sobierański 3A ).

- Sztafeta 4x400m dziewcząt- III miejsce ( Laura Olchawa 3A)

Karolina Jasik 1A, III miejsce – 60m pł

Bartosz Wilczek 2A, II miejsce – skok wzwyż

Klaudia Lepa 1A, I miejsce -czworbój ( rekord Śląska Młodziczek ),

Karolina Jasik 1A, II miejsce- czwórbój, II miejsce- 100m ppł

Krzysztof Kamiński 2F, I miejsce – skok w dal

Nikola Wasilewska 1A, III miejsce – rzut oszczepem

- Sztafeta 4x100m chłopców ( Przemysław Kozłowski 2A, Kamil Sadowski 1A, Krzysztof Kaminski 2F - III miejsce)

- zespół TL Pogoń Ruda Śląska w którym występowali uczniowie G9 zajął X miejsce w Polsce w klasyfikacji końcowej

- zespół TL Pogoń Ruda Śląska w którym występowali uczniowie G9 zajął XX miejsce w Polsce po pierwszym rzucie rozgrywek.

- zespół TL Pogoń Ruda Śląska w którym występowali uczniowie G9 zajął VIII miejsce w Polsce po pierwszym rzucie rozgrywek.

- zespół TL Pogoń Ruda Śląska oparty na uczniach klas sportowych G9V miejsce w województwie

- zespół TL Pogoń Ruda Śląska oparty na uczniach klas sportowych G9IV miejsce w województwie po trzech rzutach

Uczniowie Klaudia Lepa 1A, Karolina Jasik 1A, Nikola Wasilewska 1A, Sandra Bielak 1A, Krzysztof Kamiński 2F, Przemysław Kozłowski 2A są członkami kadry wojewódzkiej młodzików 2013.

W miejskim współzawodnictwie sportowym szkoła zajęła pierwsze miejscew kategorii chłopców i trzecie w kategorii dziewcząt.

W współzawodnictwie wojewódzkim Śl. SZS szkoła zajęła 13 miejsce na liczbę 201 sklasyfikowanych szkół. (I miejsce w mieście i rejonie Ruda Śląska - Zabrze)

Rok szkolny 2013/2014

Sport szkolny:

- 4x100m dziewcząt I miejsce w mieście, II miejsce w województwie,

- 4x100m chłopców I miejsce w mieście, I miejsce w województwie i VI miejsce w finale ogólnopolskim,

- sztafeta szwedzka dziewcząt I miejsce w mieście, I miejsce w rejonie, V miejsce w województwie,

- sztafeta szwedzka chłopców I miejsce w mieście, II miejsce w rejonie.

- I miejsce w mieście w kategorii chłopców,

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt.

- III miejsce w województwie dziewcząt i IV miejsce w województwie chłopców

Kozłowski Przemysław 3A – II miejsce – 300 m,

Kamiński Krzysztof 3F – II miejsce – skok w dal,

- Sztafeta 4x100m chłopców (Krzysztof Kamiński 3F, Przemysław Kozłowski 3A, Maciej Solorz 3A, Bartosz Wilczek 3A) - III miejsce w województwie,

Wasilewska Nikola 2A – II miejsce – rzut oszczepem,

Dragan Justyna 1A – III miejsce – skok wzwyż.

- II miejsce w mieście w kategorii chłopców i I miejsce w kategorii dziewcząt,

- II miejsce w rejonie w kategorii chłopców i I miejsce dziewcząt,

- IV miejsce w województwie w kategorii dziewcząt.

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt,

- I miejsce wmieście chłopców.

- I miejsce w mieście w kategorii dziewcząt.

- II miejsce w mieście w kategorii chłopców,

- III miejsce w mieście w kategorii dziewcząt.

-II miejsce w mieście w kategorii dziewcząt,

-II miejsce w mieście w kategorii chłopców.

-II miejsce w mieście w kategorii dziewcząt,

-II miejsce w mieście w kategorii chłopców.

-III miejsce w mieście w kategorii dziewcząt,

-III miejsce w mieście w kategorii dziewcząt,

-III miejsce w mieście w kategorii chłopców.

Sport kwalifikowany (w współpracy z TL Pogoń Ruda Śląska)

Kozłowski Przemysław 3A, XVIII miejsce - 300m

- Sztafeta 4 x 100m dziewcząt II miejsce(Karolina Jasik 2A, Sandra Bielak 3A).

- Kozłowski Przemysław 3A, III miejsce, 300m

- Halowe Mistrzostwa Śląska Młodzików

- Lepa Klaudia 2A, III miejsce – 60m pł

- Siedlaczek Sara 2A, I miejsce – skok wzwyż

- Dragan Justyna 1A, II miejsce – skok wzwyż

- Zasiek Bartosz 2A, II miejsce – skok wzwyż

- Lepa Klaudia 2A, III miejsce – czwórbój, III miejsce – 100m pł

- Dragan Justyna 1A, I miejsce – skok wzwyż

- Siedlaczek Sara 2A, III miejsce – skok wzwyż

- Sztafeta 4x100m dziewcząt, III miejsce
(Jagoda Białek 1A, Klaudia Lepa 2A, Karolina Jasik 2A)

- zespół TL Pogoń Ruda Śląska oparty na uczniach klas sportowych G9IV miejsce w województwie

- zespół TL Pogoń Ruda Śląska oparty na uczniach klas sportowych G9VI miejsce w województwie po trzech rzutach

Uczniowie Klaudia Lepa 2A, Karolina Jasik 2A, Sara Siedlaczek 2A, Natalia Łącka 1A, Justyna Dragan 1A, są członkami kadry wojewódzkiej młodzików 2014.

W miejskim współzawodnictwie sportowym szkoła zajęła pierwsze miejscew kategorii dziewcząt i trzecie w kategorii chłopców.

W współzawodnictwie wojewódzkim Śl. SZS szkoła zajęła 18 miejsce na liczbę 200 sklasyfikowanych szkół. (1 miejsce w mieście i w rejonie Ruda Śląska - Zabrze)